شرکت نوین ثمــــــین

شرکت نوین ثمین با هدف افزایش ایمنی در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی و نیز ساختمان و صنعت در مقابل حریق تحت شماره 251945 اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در جهت بهره مندی از دانش فنی و نیز تولیدات شرکت های صاحب نام در این حوزه اقدام نموده و موفق به جلب همکاری شرکت هایی همچون LAF Group استرالیا و نیز Fire Security Systems نروژ گردیده است.

تمامی تولیدات عرضه شده توسط این شرکت از بالاترین استانداردهای بین المللی و نیز تأییدیه سازمانهای داخلی همچون؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، شرکت ملی مهندسی نفت، شرکت ملی گاز و سایر مراجع ذی صلاح در بخش نفت، گاز و پتروشیمی را اخذ نموده است.

این شرکت امیدوار است با استفاده از پرسنل فنی و انتقال دانش فنی در زمینه های اعلام شده نقشی اندک اما موثر در حفاظت از سرمایه های مالی و انسانی در سطح کشور ایفا نماید.

محصولات شرکت نوین ثمین